Tags

Ja hoor.

Half maart 2015. Om precies te zijn: 20 maart 2015. Morgen begint de lente volgens de kalender en ik sta weer genoemd in een stuk in het Witte weekblad.

Kritiek op avonden met inspraak”. Zo kopt Joep Derksen in het Witte Weekblad. Om daarna direct door te gaan in zijn tekst: “de informele thema-avonden dreigen ten onder te gaan aan politiek opportunisme en eigenbelang.” Ik moest het even voor een tweede keer lezen voordat ik het begreep.

Wat is de aanleiding van het journalistieke stuk? Lees  even mee met mijn letterlijke tekst in de nieuwsbrief die ik er ten behoeve van leden en belangstellenden uit liet gaan voor een fractievergadering:

. . . . . . . . En dan een tweede oproep. Aanstaande maandag is er weer een fractievergadering: Als u de agenda’s van de raadsvergadering en de vergadering van het politiek forum bekijkt, lijkt het of het heel rustig is aan “het front”.

Niets is minder waar.

De thema-avonden drukken een stempel op de performance van de partijen. Het doet natuurlijk wat met de gemeentepolitiek van K&B. De inspraak aan de voorkant , een goed initiatief, dreigt te verzanden in het houden van informele raadsavonden, waar de koers uitgezet wordt door een groep aanwezigen, die voor het grootste gedeelte bestaat uit raads- en burgerraadsleden, met een enkele inwoner daarbij, die vaak betrokken is bij het onderwerp en niet zelden “voor eigen parochie spreekt”. Uitspraken en gevoelens kleuren echter wel de kaders die daarna door college en ambtenaren worden uitgezet. Waar vindt de politiek plaats? In de openbaarheid van de raadszaal? Of in de semi-openbaarheid van de thema-avonden?

Soms treedt op die avonden “vervlakking” op. Wat in sub-groepjes is besproken wordt door een enkele woordvoerder samengevat, die niet zelden de samenvatting kleurt met het eigen gevoelen. Het geluid van de VVD komt daarin niet altijd goed uit de verf.  Als voorbeeld: “hoe bereikt de VVD dat duidelijk wordt dat zij zich extra wil inzetten voor een goed ondernemersklimaat in Kaag en Braassem.” Er is de fractie veel aan gelegen om uit te stralen dat de VVD vindt, dat de ondernemer een prominente rol mag pakken in het bereiken van een beter toekomstbeeld voor Kaag en Braassem. Maar komt dat er op dit moment voldoende uit? 

Uw mening graag!

Jullie zien  dat ik op zoek ga naar de mening van de medefractieleden. Mede VVD-leden kan ik beter zeggen, want onze fractie avonden zijn openbaar en worden frequent bezocht door onze leden.

Waarom ga ik op zoek naar die mening?  Omdat ik me ongerust maak over de flow van de thema-avonden. Gestart met een zaal vol mensen (in het begin niet zelden 50 tot 60 man) dooft het langzaam uit. En ik zie ook iets gebeuren wat mijn VVD-hart in verwarring brengt. Hebben we een raadszaal, waar de vergaderingen via radio en webcast (internet) zo openbaar mogelijk worden gehouden – gaan we met zijn allen in kamertjes zitten vergaderen, waar de inwoner van Kaag en Braassem geen enkel zicht op heeft ? ! ? !   Uitgezonderd natuurlijk die enkeling die naar de avonden komt met een duidelijke boodschap op een incident dat hem/haar schaadt, of een belang dat hem/haar na aan het hart ligt.

Maar. . . . in een achterkamertje. Geen verslag. Geen notulen. Geen webcast. Geen radio. Geen 100% openbaarheid dus!! Da’s niet wat we beloofd hadden!.

En “vervlakking”. . . . Tja, bij de laatste avond economie, waar we dachten met de ondernemers in discussie te kunnen gaan, daar was een groot verschil te zien tussen de denkrichting van de VVD en die van andere partijen. Daar waar gesproken werd over het creëren van werk, dacht de VVD aan het stimuleren van ondernemerschap bij bestaande en nieuwe (kleine) ondernemingen. Dit terwijl andere partijen meer op de lijn zaten van het denken over het oplossen van bijstandsuitkeringen en WW-perikelen. Uiteindelijk kwam in de samenvatting van deze workshop alleen prominent het “aanbieden van een toolkit” naar voren.

Vervlakking???? In ieder geval het ontbreken van twee denkrichtingen. En de inwoner van Kaag en Braassem heeft recht op het “kennen” van die denkrichtingen.

Dit moet anders, beter, stimulerender. Dit is niet wat we dachten te bereiken met “inspraak aan de voorkant”. En het moet echt openbaar. Weg met de achterkamertjespolitiek is ook hier van toepassing! Gebruik die raadszaal! Gebruik die openbaarheid!

Gaan de thema-avonden ten onder aan opportunisme en eigenbelang?? Ik zou een volmondig “NEE !!” willen roepen. Ik voel verzet!! Dat mag niet gebeuren! Maar, . . . . eerlijk is eerlijk . . . . .  dat beschrijft slechts onze wil. Niet de realiteit. De realiteit is dreigender, anders, minder positief.

Heeft de journalist mijn boodschap goed begrepen ? ? Ik denk het wel. Misschien heeft hij het wel scherper gezien dan ikzelf. Ik ga daar nog eens diep over nadenken. Zelfreflectie heet dat, geloof ik.

Als je me daarbij wilt helpen door het spuien van jouw ideeën hierover – graag!!

Reacties toegestaan, zelfs gewenst!!

Advertenties