Tags

,

Zo!

Het is vandaag de 14e februari. Valentijnsdag. De dag dat bakvisjes elkaar kaarten met hartjes en kruisjes toesturen, zogenaamd van een “secret lover”.  Heel wat anders dan de huidige datingsites, zoals zoosk, e-darling, lexa, pepper, tinder of relatieplanet. 2015 ten top!!  Hoe had de wereld er uit gezien als we in 2000 toch een milennium bug hadden gehad! Hadden al die (ik citeer nu. . . ) “vleeskeuringssites” er niet geweest. Een gemis voor de mensheid!!

De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in de 3e eeuw na Christus. In Rome leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen. Valentinus genas de blinde pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. Asterius was hem hier zo dankbaar voor dat hij zich bekeerde tot het Christendom en direct alle christelijke gevangenen vrij liet. Voor keizer Claudius II was dit genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten onthoofden. Lekker!! Doe je goed – kop der af!

Tegenwoordig is 14 februari de dag waarop je (anoniem) iemand kunt verrassen met een leuk cadeau, kaartje of gedicht. Jammer. Eigenlijk had de grondgedachte van Valentinus de hoofdmoot moeten zijn. Op 14 februari doe je gewoon iets goeds voor een ander die het nodig heeft. De commercie kan ook dáár wel van profiteren. Het hoeft niet met roze hartjes en kettinkjes. Gewoon een boterham met pindakaas voor die zwerver. . . . Een rondje lopen met de hond van dat zwangere buurmeisje. Extra op visite bij je ouders in het bejaardenhuis. En hoe doet de moderne vrijgezel dat. . . die gaat gewoon weer naar een datingsite! Hartjes typen onder de berichtjes van zijn bakvisjes.

Dat heeft natuurlijk niks te maken met de titel van mijn Blog. Maar dit is zo’n beetje het eerste weekeinde van velen dat ik het wat rustig aan kan doen. Dus FF stoom afblazen! Het openbaar bestuur geeft me daar even “lucht” voor. En mijn werk bij de politie geeft eveneens wat “lucht”. Voor wat betreft het openbaar bestuur is het simpel. Er staan op dit moment geen dringende onderwerpen op de agenda. Het gemeentelijk personeel is druk bezig met het begeleiden van de “3D”. Dus geen nieuwe initiatieven. En bij de politie heb ik versneld een bedrijfsopleiding afgesloten die niet alleen startte toen ik ook startte met het raadswerk maar die me ook overigens enorm veel energie heeft gekost. Dat had vooral te maken met de weerzin die ik had toen ik er aan moest beginnen. Thuis zei men al: “Doe het nou maar niet, want wat jij met tegenzin doet, wordt meestal een ramp.”. Maar goed. Toch maar doorgezet en als het allemaal goed is ben ik, wanneer vanuit de reorganisatie weer formatieplaatsen ter beschikking komen, rijp voor een eerstvolgende stap op de carrière-ladder. Afgesloten dat boek!!

En in het gemeentehuis loopt alles zijn gangetje. Gaat het daarmee goed? Ik heb eigenlijk nog geen idee. Na een jaar heb ik nog niet goed in de gaten hoe de hazen lopen. Och. . . je weet natuurlijk wel wie op welke stoel zit en wat zijn / haar voornaam is. Maar wat er gedacht wordt?? Geen idee.

Een voorbeeld? Wat denkt u van het begrip burgerparticipatie. Of inspraak aan de voorkant. Wat zou het in moeten houden? Dat alle burgers in gelijke mate inspraak uit (kunnen?) oefenen op zaken die hen aangaan. In feite ben je dan als bestuurder (raadslid) pas tevreden wanneer je ook al die betrokkenen ziet verschijnen op een avond die hen aangaat. Maar dat gebeurt dus maar matig. Dus wat signaleer ik?? Een avond over de reconstructie van een straat in Oude Wetering. Veel inwoners zijn ter plekke. Maar geen enkele ondernemer uit de buurt. Geen hulpverleners (die toch ook door die straat moeten). Van de vier verenigingen die aan de straat zijn gevestigd waren slechts twee vertegenwoordigers aanwezig. (Van 1 vereniging.) Gezellig Hans!!

Een avond over de MRSV (Het allesomvattend beleidsplan hoe om te gaan met de inrichting van de 11 kernen van Kaag en Braassem.) 25 man in de zaal, waarvan 23 direct betrokken bij het bestuur (raadsleden – commissieleden – ambtenaren.) Een avond over het onderhoud van het openbaar groen – 40 man in de zaal. Iets meer ‘gewone’ inwoners. Maar. . . . Blijken er een paar aktiegroepen tussen te zitten die de kans schoon zien hun klachten / wensen breed voor het voetlicht te brengen. En waar zat de gemiddelde, de ‘echte’ burger?  Achter de buis PSV-AZ te kijken??

Nee!  Ik heb het nog niet! Voor mijn gevoel ben ik nu een uitvoeringsvorm aan het optuigen waar de actiegroep de top van de piramide vormt – daarna ambtenaren en college die daar hun voorwaarden en werkwijze aan verbinden – en vervolgens daaronder een uitvoerende, die het geld niet heeft om het goed te doen. Dat is namelijk opgegaan aan het vergoeden van de uren voor het vergaderen.  En als het fout gaat kunnen we altijd roepen: “De burger wilde dit zo!!”. Waar is het Rijnlands model te vinden, waar de beslissing gewoon bij de uitvoerende ligt.

Gelukkig is er een gemeenteraad die kaders mag stellen en controlerend mag optreden. Hoewel?? Is het niet die gemeenteraad zelf die deze wijze van communiceren promoot en aanjaagt? In plaats van zelf kaders stellen gaan we de inwoners raadplegen. Controleren doen we op hoofdlijnen. Als de inwoners geraadpleegd zijn is het goed! We bemoeien ons niet met de uitvoering! Als er mensen vergeten zijn kunnen we roepen dat er slecht is gecommuniceerd en als mensen niet komen, dan pech gehad. Eigenlijk doodsimpel!!

Die vroegere gemeenteraad, die zelf zijn beslissingen nam, die zich zelf liet voorlichten bij de Ondernemers, bij de belangengroepen, bij de verenigingen, in de kroeg, op verjaardagen. . . . . . . . die strak op de stukken zat en controleerde of er over 5 jaar nog wel voldoende financiën waren. . . ?? Nee. Ouderwets!! Klinkt als goed doen voor je medemens, waar Valentinus om werd onthoofd.

Nee – terug naar de datingsite – Twitter – Facebook of wat dan ook. Kopen via Internet. Communiceren via Internet. Verkering zoeken via Internet. Besturen via Internet.

We moesten maar eens reclametijd gaan kopen in de rust van de voetbalwedstrijd.

Advertenties