Wat een vergadering!!!

Een raads- en politiek forum vergadering op een (1) avond is al een stevige klus, maar 13 oktober sloeg wel alles. Uiteindelijk stapte maar een klein gedeelte van de  aanvankelijke bezetting van de raadszaal pas om 00:15 uur de raadszaal uit. En toen was het nog niet voor elkaar. Het laatste onderwerp, de discussie over de vragen van de verschillende partijen – aangaande de begroting voor 2015, gaat verder per mailwisseling. Inderdaad; Anders Denken, Anders Doen.

Hoe kwam dit zo?  De raadsvergadering begon kalm, maar de laatste twee onderwerpen zaten vol vuurwerk. De Bestuursrapportage, een financiele tussenrapportage over het eerste half jaar van 2014, was doorspekt met onduidelijkheden en aanwijzingen dat het college, naar onze mening, problemen naar de toekomst aan het schuiven was. De vragen die we, op afgepaste tijden, mochten stellen werden naar onze mening slechts half, of helemaal niet, beantwoord. Voor de technici onder u. € 50.000 besteed zonder voorafgaand toestemming aan de raad te vragen en een post van € 804.500,= voor een gedeelte uitgegeven, terwijl daar geen enkele verantwoording voor was, anders dan; “Daar hebben we inderdaad een gedeelte van uitgegeven.”

Als jarenlang burger / inwoner van Kaag en Braassem rijzen mij dan de haren ten berge.  

Tijd om “uit te pakken” dus. De VVD staat voor helderheid. Voor transparantie, eerlijkheid, duidelijkheid. En dat miste ik. Ik zag slechts mist en onduidelijke antwoorden. Ontwijking. Daar zat ik dus met een dillemma. Dit jonge college uit de wind houden of duidelijk maken dat dit niet de manier is waarop ik vier jaar lang wil communiceren. Ik heb maar gekozen voor het laatste. Via een metafoor van “het losse touwtje” heb ik duidelijk gemaakt dat ik het vragenrecht van de raad heilig achtte, maar dat ik ook duidelijke antwoorden verwacht. Ik heb er een koffie-afspraak met de wethouder aan over gehouden, tenminste, als hij de moed heeft om te bellen. 24 uur later is dat nog niet gebeurd.  

Die metafoor van “het losse touwtje” herkent u vast wel. Soms heb je een mooi tafelkleed, of een mooi shirt, waar een los draadje aan zit. De ene maal trek je er aan en is het resultaat: “een los draadje.” Niks aan de hand.    Een volgende maal trek je aan eenzelfde touwtje en valt het hele tafelkleed uit elkaar, of zit je mooie shirt vol deformatie’s. Zo is het ook met vragen stellen. De ene maal krijg je een antwoord en denk je: “Stom! Had ik zelf kunnen bedenken.” De andere maal ontplooit zich een landschap van vragen en onwaarschijnlijkheden en is er dus iets aan de hand! Dan is het de taak van de Raad om daar wat aan te doen. Een raadslid dat geen vragen stelt is niet goed bezig!!

Na de Bestuursrapportage kwam de 100% herplant van de bomen aan bod. De VVD had daar ‘s-middags al contact over gehad met andere fracties en daar was, ik kan dat ondersteunen met mailberichten, sprake van een EENMALIG verlenen van een krediet voor de herplant van de bomen in Kaag en Braassem. Doe daar nu niet dramatisch over. De voorstanders van dit plan, die overigens mijn volle sympathie verdienen, leggen u de cijfers voor van 10 jaar in de toekomst en doen het voorkomen dat dit allemaal volgend voorjaar gebeurd. Terug naar de motie echter. Toen ik de motie onder ogen kreeg was daar sprake van een permanent toestaan van een budget van € 20.000,=. Daar voelde ik me een beetje in de maling genomen. Het scheen een communicatie-probleem te zijn en de afspraak “alleen voor 2015” was in de discussie vervallen. Terecht concludeerde de VVD-fractie: “Dit is een open einde afspraak. Wat gaat ons dat in de toekomst kosten? Zolang daar ook geen structurele dekking voor bestaat, gaan we niet akkoord!” En dus mocht ik tegen de motie stemmen, waar ik ‘s-middags nog heel enthousiast over was. Politiek is ook teleurstellingen slikken, dat blijkt.

En toen kwam er een politiek forum overheen, met daarin zware onderwerpen als “Verordening sociaal domein” (Als u straks op het gebied van gezondheid, jeugdproblematiek, werkeloosheid of een combinatie van die zaken ondersteuning nodig heeft) / en de programmabegroting 2015 aan bod. Op het moment dat die onderwerpen aan bod kwamen, was het al laat en moesten we nog door. Maar, zoals Henk van Tol als meest enthousiaste toeschouwer declameerde; “Als je vroeg naar bed wilt had je postzegels moeten gaan verzamelen.”  

Ik bespaar u de details van de begrotingsbehandeling. Volgende vergadering gaat indrukwekkend worden met een discussie en het nemen van een besluit. Aangevuld met wat in de politiek heet: “De Algemene Beschouwingen”. Een soort master-piece voor iedere politicus. Ik beloof u dat ik hem hier op de website ter sprake breng.

Leef gelukkig. Zorg goed voor uw naasten.

Geniet!!

Paul van Emmerik,

Advertenties